Översätt den här sidan

    Ekerö Berg & Bygg AB 

                                                                                         

    Professionella Bygg & Entreprenadtjänster

Stenspräckning, Bergsprängning, Kärnborrning,Schakt, Dränering, Ingrävning av VA, Grundläggning, Bergborrning med Miniborrigg, Bygg

         Berg & Stenspräckning


             

Ingrävning av VA

Villagrunder

Grundläggning Entreprenadtjänster

           

Bygg

                         Dränering

Våra tjänster

Stenspräckning/Bergsprängning, även i känslig miljö såsom husnära eller inomhus, Kärnborrning,  Dränering med system från Isodrän, Villagrunder, Grundläggning, Anläggartjänster, Rörläggning,  Schakt och övriga entreprenadtjänster, Byggtjänster
 
 
 
 

Vår maskinpark

Grävmaskiner

Vi använder bland annat Minigrävmaskiner med breddbar bandvagn, vilka kan passera trånga passager. Maskinerna har ett lågt marktryck och är mot den mark de framförs på. Vi hyr  in större grävmaskiner, när behov finns.

      Borrigg

Vi använder  Miniborrigg med hydrauldriven bergborrmaskin, vilkethåller ned bullerstörningar.
Vi använder dammsugare/stoftavskiljare vid all borrning, för att inte sprida borrdamm i närmiljön. Borrdammet/Borrkaxet samlas upp i plastsäckar.r en Miniborrigg, med hydrauldriven borrmaskin, vilken håller ned bullerstörningar. Vi använder dammsugare vid borrning, för att inte sprida borrdamm i närmiljön, dammet samlas upp i plastsäckar.

Behöver du ta bort berg, grävhjälp eller bygghjälp

Vi är specialister på att ta bort berg i känslig miljö, både utomhus och inomhus.

© Copyright Ekerobergbygg.se