Ta bort berg

Bergspräckning   Stenspräckning   Bergsprängning

Berg & Stenspräckning

Vi innehar nationellt Polistillstånd och sprängkort, för spräckning av berg, samt  tillstånd för sprängning av fast berg.Vi är ansvarsförsäkrade samt innehar F-Skatt.

Vi utför borttagning av berg, genom att använda deflagerande spräckpatroner, samt nedan listade metoder:

Både små & större arbeten.

Vi kan ta bort berg i känslig miljö, såsom bla husnära och inomhus.

Vid Sten, Bergsspräckning & Sprängning använder vi oss av flera metoder:

  • Gasgenererande Spräckpatroner, Från Royex.   Royex pyrotekniska sprängsystem, tidigare kallat stenspräckningssystem, är framtaget för att bryta berg & sten där konventionella sprängämnen är olämpliga eller svåra att använda. Royex Stenspräckningspatron, erbjuder en enkel, säker & effektiv lösning för sprängare i entreprenadverksamhet som kommer i kontakt med bergarbeten där vibrationer och riskhantering är en daglig utmaning.      www.royex.se
  • SIMPLEX Stenspräckningspatroner, patroner för stenspräckning & Bergspräckning. Simplex är ett system för att spräcka sten, berg & betong från Power Tools. Systemet utlöser elektriskt små krutladdade patroner. Simplex är en mjukare metod än konventionell sprängning med dynamit och skapar minimalt med vibrationer & stenkast.    www.ptools.se
  • Stenspräcknig med "Snigeldynamit"  Snigeldynamit är ett icke detonerande spräckmedel för sten & bergspräckning. Snigeldynamit finns under flera olika varumärken. Substansen kommer i pulverform, som blandas med vatten & därefter hälls ned i borrhål i det berg som skall spräckas. Stenspräckningen går mycket långsamt, från två dygn till ett par veckor, eller längre. Detta är en mycket skonsam metod mot omgivningen, dock fordras det många borrhål för att nå maximalt resultat.
  • Darda, Stenspräckning med hydrauliska spräckkilar, typ "Darda".
  • Sprängning med dynamit, är den "traditionella" metoden för losshållning av berg. Metoden lämpar sig bäst vid större arbeten , då det fodras besiktning av samtliga angränsande fastigheter inom 50m radie, samt i vissa fall även utplacering av mätinstrument avseende vibratrioner.
© Copyright Ekerobergbygg.se