Poolgrävning

Vi har erfarenhet  och kunskap kring de arbeten som förenas vid anläggandet av en Pool.

Pool

Vi kan sköta hela markentreprenaden kring ert  poolbyggnation, både då poolen ska grundläggas på en grus/sand bädd , när poolen ska stå på gjuten platta, samt fristående självbärande poler.

Vi tar även bort eventuellt berg i egen regi.

Om behov av pålning i marken föreligger, hjälper vi till att ordna och samordna  en pålningsentreprenör.

Vi åtar oss även komplett arbete med gjuten platta.

Då vi företrädesvis använder oss av maskiner mellan 2-8 ton, tar vi oss in även genom trånga passager och är även skonsamma mor befintlig mark. Minimimbredd för att ta oss in med grävmaskin och bergborrigg är endast 98cm. Det går även att lyfta in grävmaskin och bergborr med kran, på mer svårtillgängliga platser.

Vi kan köra in och ut från er fastighet med schaktmassor/jord/bergkross/sand mm med endast 70cm fri bredd för passage, vi kan köra i branta sluttningar och trappor med vår "Mucktruck-Max" minidumper, vilken lastar 365kg - 220 liter. Vid behov hyr vi lastbärande maskiner med högre kapacitet.

Kring er pool hjälper vi gärna till med andra markarbeten, såsom plattläggning, trädäck, terrasseringar med stenblock / L -stöd / Metallkonstruktioner, Gräsytor, planteringar, betongytor,  med mera.

Vi kan även hjälpa er på öar utan fast landförbindelse.

© Copyright Ekerobergbygg.se